Klachten

Bent u niet tevreden? Vertel het ons. We gaan graag met u in gesprek om samen te zoeken naar een oplossing.

Bespreek in de eerste instantie uw probleem met degene die het betreft. Als dat niet lukt of u voelt zich niet gehoord dan kunt u zich altijd richten tot de directeur van de school: Isabel Jansen (i.jansen@lijn83po.nl)

Voor zaken die lastig te bespreken zijn kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersonen die aan onze school verbonden zijn:

interne vertrouwenspersoon (teamlid): Stans Jetten (s.jetten@lijn83po.nl)

externe vertrouwenspersoon (onderwijsbegeleidingsdienst):Marianne Brugge (mariannebrugge@bco-onderwijsadvies.nl)
 

Een uitgebreide beschrijving van de officiële klachtenregeling is te vinden op de website waar onze stichting onder valt: www.lijn83po.nl

Klik hier voor klachtenregeling Lijn83