Klachten

Bent u niet tevreden? Vertel het ons. We gaan graag met u in gesprek om samen te zoeken naar een oplossing.

Bespreek in de eerste instantie uw probleem met degene die het betreft. Als dat niet lukt of u voelt zich niet gehoord dan kunt u zich altijd richten tot de directeur van de school: Isabel Jansen (i.jansen@lijn83po.nl)

Voor zaken die lastig te bespreken zijn kunt u zich ook wenden tot de vertrouwenspersonen die aan onze school verbonden zijn:

interne vertrouwenspersoon (teamlid): Stans Jetten (s.jetten@lijn83po.nl) 0485- 511783

Mocht uw probleem hiermee niet opgelost zijn, dan kunt u zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Lijn 83

Via onderstaande link komt u bij de officiële klachtenregeling van stichting Lijn 83 en de contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen: 

https://www.lijn83po.nl/Klachtenregeling