Als ouders en school heb je een gezamenlijk doel voor ogen dat voor beiden helder is: de ontwikkeling van het kind.

Een goede samenwerking is daarbij essentieel. Wij werken actief samen met ouders vanuit gelijkwaardigheid en op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Open en transparant communiceren vinden wij belangrijk.

Verder willen we dat ouders zich welkom voelen op school en vragen we hen regelmatig mee te denken over- en mee te helpen op school.

Als ouder wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van uw kind. Wij staan voor een persoonlijke benadering en maatwerk. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van ouders. Naast de gebruikelijke ouder- kindgesprekken die 3x per schooljaar gepland staan is er altijd ruimte om contact te zoeken met de leerkracht als u daar behoefte aan heeft.

Verder houden wij ouders op de hoogte van allerlei praktische zaken via berichten en nieuwsbrieven op ons digitale informatie en communicatieplatform: Het ouderportaal.