Medezeggenschapsraad (MR)
 
De MR is een verplicht onderdeel van een basisschool. Hoe deze moet functioneren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
Elke school heeft een schoolbestuur (in ons geval stichting Lijn 83 PO). Deze is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen door de school. De schoolleider neemt belangrijke beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de MR.


In de MR zitten vertegenwoordigers vanuit de ouders (OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (PMR). De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. De MR van Stella Nova bestaat uit vier personen (twee ouders en twee personeelsleden). Alle ouders en personeelsleden van de school kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Verkiezingen vinden periodiek plaats.

In onze MR hebben zitting:
- Ron van den Goor (Ouder MR)
- Marcel Nas (Ouder MR, notulist)
- Femke Wenting (Personeel MR)
- Stans Jetten (Personeel MR, voorzitter)

 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na
goedkeuring gepubliceerd op de website van school.
De data van de MR vergaderingen worden vermeld in de ouderkalender.


Schooljaar 2021-2022
Klik HIER voor de notulen van 29-09-2021
Vergadering van 09-11-2021 is afgelast
Klik HIER voor de notulen van 11-01-2022
Klik HIER voor de notulen van 15-03-2022
Klik HIER voor de notulen van 17-05-2022
Klik HIER voor de notulen van 06-07-2022
Klik HIER voor het jaarverslag van schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2022-2023
Klik HIER voor de notulen van 26-09-2022
Klik HIER voor de notulen van 13-03-3023

MR-documenten
Klik HIER voor het MR-activiteitenplan.
Klik HIER voor het huishoudelijk reglement.