Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Stella Nova heeft de onderwijsbehoeften van haar leerlingen scherp in beeld en maakt aanpassingen in het programma en/ of de aanpak als dat nodig is. Meestal is dat op onze school heel goed mogelijk. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de school- en thuissituatie hulp kunnen bieden. Soms is er meer  nodig en kunnen leerlingen zich beter ontwikkelen in een andere onderwijsvorm.

 
Onderstaand vindt u een link naar het schoolondersteuningsprofiel van Stella Nova.
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

POS Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2021-2022 (1).docx