Waar wij voor staan

 

Welke opdracht hebben wij?
Stella Nova wil kinderen goed toerusten voor de toekomst. We leggen de basis om kinderen zelfstandig te laten functioneren, hun steentje bij te dragen aan onze maatschappij en zichzelf te zijn. We willen talenten ontplooien en begeleiden kinderen om de beste versie van zichzelf te worden. We creëren ruimte om te stralen.

Waarin geloven wij?

 1. Welbevinden voorop
Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt op school; een voorwaarde om te kunnen leren. Stella Nova is een vreedzame school. Dit betekent dat we oog en oor hebben voor elkaar, vanuit een positieve grondhouding. Stella Nova besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale competenties. Kinderen leren om te gaan met zichzelf en anderen, beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Stella Nova:
 • Richt onderwijs zo in dat kinderen succeservaringen op kunnen doen
 • Maakt leren leuk en maakt plezier
 • Laat kinderen meedenken en meebeslissen over wat zij leren en doen
 
 1. Sterke basisvaardigheden
Stella Nova gelooft in goed ontwikkelde basisvaardigheden om toekomstkansen voor kinderen te vergroten. We werken doelgericht, volgen de ontwikkeling van leerlingen op de voet en bieden ieder kind passende leerstof.

Stella Nova:
 • Focust op sterk ontwikkelde basisvaardigheden in rekenen en taal
 • Houdt rekening met verschillen tussen kinderen en biedt waar nodig extra ondersteuning of uitdaging door workshops te geven
 • Werkt regelmatig met laptops voor kinderen en zet ICT- toepassingen slim in voor gepersonaliseerd leren
 
 1. Brede talent ontwikkeling
Een kind is meer dan taal en rekenen alleen. Stella Nova laat kinderen zoveel mogelijk talenten ontdekken en besteedt ook aandacht aan cultuur, kunst, muziek, techniek en sport. We sluiten aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van kinderen. We leren kinderen vanuit een positief zelfbeeld en met een autonome, kritische en open blik de wereld in te kijken. We oefenen in zelfstandig en zorgvuldig werken, plannen en organiseren. We leren ze doorzetten, grenzen verleggen en geven ruimte om te stralen.

Stella Nova:
 • Maakt tijd voor individuele gesprekken met kinderen en met ouders en kinderen
 • Maakt kinderen mediawijs en leert hen al jong Engels en schaken
 • Besteedt veel aandacht aan presentatievaardigheden