Draaiboek Covid 19

Via onderstaande link kunt u het draaiboek Covid 19 inzien.

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 in juli gelanceerd. Het sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat wij weten op welk scenario we ons kunnen voorbereiden zodat het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt van het ministerie dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk.

Dit draaiboek is aangepast aan de specifieke situatie op Stella Nova. Doel is om goed voorbereid te zijn op de diverse scenario's en is richtinggevend voor de diverse andere scenario's. 
 
Bij een nu nog onvoorzien noodscenario door andere dan nu geldende virale omstandigheden, is het mogelijk dat landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan in het slechtste scenario van dit plan. Als dit het geval is dan is het voorliggende sectorplan niet langer leidend en verschuift de (totale) regie naar het kabinet.

Draaiboek Covid 19 Lijn 83 Stella Nova.docx